Trikk og buss på Kampen

Skrevet av Ragnhild Hoel / Terje Johannesen 31. juli 2010. Publisert i Før og nå

Kampentrikken på 1960-tallet60-bussen (2009)Kampentrikken var i 60 år et kjært innslag i bybildet, fra åpningen av den første linjen i 1900. Det har gått linjer både til Homansbyen, Majorstua og Ullevål hageby. I dag snirkler 60-bussen seg fram gjennom Kampens gater. Kampentrikken hadde endeholdeplass i Brinken og disse to bildene er tatt der, med 50 års mellomrom.

Terje Johannesen har laget denne oversikten over Kampentrikkens historie

I perioden 1900-10 hadde ikke linjene nummer. For Kristiania Sporveisselskabs vedkommende, som trafikkerte Kampenlinjen, kom ikke dette før i 1910. Før dette var vognene utstyrt med lanterner i ulike farger for hver linje – én på hver side av destinasjonsskiltet foran og bak. I årene 1900-05 kjørte vognene til Kampen med to hvite eller ufargete lanterner. I årene fra 1905 til 1910 med én rød og én hvit lanterne. Den røde lanternen sto da på høyre side av destinasjonsskiltet sett i vognas kjøreretning. Den hvite på venstre side.

Kampentrikken linje 12Fargen på Kampen-skiltet var rød med hvit skrift fra 1900 til ca. 1926. Da gikk man over til kremgule eller elfenbenshvite skilt med svart skrift på alle Sporveiens linjer i forbindelse med at vognene ble malt om i Oslo Sporveiers nye fargesetting. Denne prosessen tok flere år, men regnes i alt vesentlig som fullført ved hovedruteskiftet 29. mai 1927.

Skiltteksten var fram til 1924 bare KAMPEN. Da ble det på noen skilt supplert med undertekster. Dette fortsatte på de nye skiltene fram til 1940. Da gikk man over fra undertekster til supplerende overtekster.

De første linjenummerskiltene var hvite med svarte tall og plassert på plattformens høyre hjørne sett i vognas kjøreretning. Fra 29. mai 1927 ble disse erstattet av en hvit linjenummerlampe plassert på taket til høyre for destinasjonsskiltet. Sjablongene som ble satt ned i lampa var svarte med utstansede tall, som dermed fremsto som hvite.

Konduktører fra Kampentrikken

Overgangen fra sommer til høst- og vinterruter i 1953 fant sted så sent som helgen 6. og 7. september. Ruteskiftet førte også med seg nye kombinasjoner. De gamle kombinasjonene 2/12 og 7/17 opphørte, og en ny kombinasjonsrute 7/12 ble opprettet på strekningen ULLEVÅL HAGEBY – Stortorvet – Østbanen – KAMPEN – Østbanen – Briskeby – MAJORSTUA.
Alle de gamle toakslede motorvognene fikk nå nye linjenummerskilt.  Disse var hvite med blå tall [henholdsvis 7 og 12 på hver sin side] og blå markeringsbord langs ytterkanten. de ble plassert på yttersiden, øverst i høyre hjørnevindu slik at de kunne nås fra vognførerens plass.

De gamle linjenummerlampene på taket ble blendet av med en svart plate. Denne endringen muliggjorde andre kombinasjoner enn 1/11, 2/12 og så videre uten at motorvognene måtte kjøre med blanke linjenummerlamper. Samtidig fikk også de store linjenummerskiltene på tilhengerne blå tall. Disse hadde tidligere vært svarte.

Kampentrikken i HagegataKampenbussen i Hagegata (2010)Kombinasjonen 7/12 opphørte fra hovedruteskiftet og innføringen av sommerrutene søndag 4. juli 1954. Man gjenopprettet i stedet kombinasjonsruten 7/17 på strekningen KAMPEN – Østbanen – Stortorvet – ULLEVÅL HAGEBY – Stortorvet – SINSEN. Kombinasjonen 7/17 ble bare kjørt under såkalt normaltrafikk. Linje 12 ble heretter kjørt i kombinasjonsrute 5/12 på strekningen SAGENE – St. Hanshaugen – Stortorvet – Østbanen – Frogner – MAJORSTUA – Briskeby – Østbanen – KAMPEN.

Ordningen med linjenummerskilt i høyre hjørnevindu, som egentlig bare var en midlertidig løsning, opphørte da den viste seg også å være uhensiktsmessig.  Selv om det ble hevdet et motsatte da man introduserte systemet året før, var linjenummeret nesten umulig å få øye på i mørket da det ikke var opplyst av noen spesiell skiltlampe.

Kampentrikkens siste reise (1960)Man gjeninnførte derfor de gamle linjenummerlampene på noen av de linjene som ble kjørt med gamle toakslede vogner, bl.a. kombinasjonen 7/17. På de andre linjene malte man nå linjenummeret i rødt på selve skiltkubbene, etter samme prinsippet som på filmene til gullfiskenes E-vogner og Høka-vognene, men man beholdt den svarte fargen på teksten i stedet for å male den blå som på gullfiskene og Høka-vognene. Dette ble også innført på linje 7 i 1957, men inntil videre ble linjen skiltet som før 6. september året før.  Skiltingen med rødt linjenummer og svart tekst varte resten av Kampetrikkens levetid.

Les mer:
Kampentrikken
Kampentrikken 1900-1960
Trikkestallene
Med kraft fra oven

Tagger:,

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.