Urd og Anna Bøe

Skrevet av Tom Brenne 2. desember 2020. Publisert i Historiske Kampen, Kampianere

Anna Bøe ble født på Kampen 1. mai 1864. I mer enn 37 år redigerte hun ukebladet Urd.

Foreldre til Anna var Hans Simonsen Bøe og Marie Ringstad. Da Anna ble født var faren 56 år og moren 44. Foreldrene flyttet til Kampen på begynnelsen av 1860-tallet, og ble de siste gårdbrukere på Kampen. Bøgata er oppkalt etter ham. Før det hadde familien vært gårdbrukere i Røyken. Annas tre eldre søstre var født i Røyken.

Da Anna var fire år døde faren. Moren kjøpte da Engelsrud gård i Asker og familien flyttet dit. Som ung voksen bodde Anna først sammen med søstrene Cecilie og Karoline på Grefsen. Anna og Cecilie flyttet deretter til Nesodden. I 1922 kjøpte de tre søstrene Bjørneborgen på Borgen i Asker. Der bodde de tre ugifte søstrene så lenge de levde. Huset var tidligere eid av kunstneren Gustav Wentzel.
Anna Bøe hadde et kristent livssyn, men var også opptatt av kvinnesak. Hun mente blant annet at gifte kvinner skulle ha rett til å jobbe. I fire år redigerte Anna Bøe Frelsesarmeens blad Krigsropet, men det var ukebladet Urd som skulle bli hennes livsverk. Bladet blir først og fremst husket som et dameblad, men hadde også mannlige abonnenter. Den første abonnenten var fabrikkeier Conrad Langaard. Morgenbladets Tidligere fryktede redaktør Friele var også blant abonnentene.

Det var boktrykker cand.theol. Oscar Andersen som i 1896 henvendte seg til søstrene Anna og Cecilie Bøe og spurte om de ikke sammen skulle starte et blad. Etter nærmere et års betenkningstid svarte søstrene ja, og dannet sammen med Andersen et aksjeselskap for å utgi bladet. Men Andersen selv trakk seg ut etter et par år, og fram til 1915 hadde søstrene alle aksjene. Da solgte de bladet til firmaet Emil Moestue A/S. Cecilie som til da hadde vært bladets forretningsfører trakk seg samtidig ut av bladet på grunn av sykdom, mens Anna fortsatte som redaktør helt til 1933 – da hadde hun vært redaktør i 37 år.

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.