Historien om Bøgata 6

Skrevet av Siri Bryn 15. april 2020. Publisert i Historiske Kampen

MAGNUS TORGERSEN UTENFOR SIN TOBAKKSFORRETNING.
Husets nåværende eier, Solveig Thorsen, forteller at i år har huset tilhørt familien i 100 år.
Det ble bygd i 1868. I 1894 kjøpte Solveig Thorsens onkel, Magnus Torgersen, huset for 10.000 kroner. For det fikk han 400 m2 inklusive fortau. Han startet tobakksforretning på hjørnet og det var en riktig spesialforretning, for den gang var det ikke lov å selge noe annet i samme forretning. Her var det kun «skraatobak og cigarer i løs vægt, cigaretter og røketobak med tilbehør».I 1935 overtok svigerinnen Ragna Samuelsen gården og forretningen, og nå ble vareutvalget utvidet til både tobakk og sjokolade. Da Solveig Thorsen overtok i 1948, solgte hun tobakk, sjokolade og frukt. Hun åpnet klokken 6 om morgenen, og hadde derfor mange faste kunder fra Andersons fabrikk på morgenkvisten.
Hun drev butikken helt til 1975, da lokalene for en kortere periode ble leid bort til en som startet gardinforretning. I 1980 overtok nåværende leietaker, reiseeffektmaker Foss.
Vinduslemmene langs hele første etasje var daglig i bruk helt til de ble fjernet en gang i 60-årene. De ble åpnet hver morgen og lukket hver kveld.
Til venstre på bildet, hvor det i dag er garasje og hobbyverksted, var det i 30-åra «koksbu», d.v.s. utsalg av ved og koks og brensel. 1974 fikk huset et tilbygg med bad tegnet av arkitekt Alf Bastiansen, og i 1984 fikk huset nye vinduer, ny isolasjon og nytt panel.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.