Styret 2018/2019

Kampen Historielags styre består av:
Arne Kristiansen Leder arkristi@online.no
Kari Korbøl Nestleder karkor@online.no
Line Arneberg Styremedlem line.arneberg@gmail.com
Amund Eriksen Styremedlem amunderik@hotmail.com
Ivar Nygaard Varamedlem ivar_nygaard@hotmail.com
Ragnhild Hoel Varamedlem Ragnhild.hoel@gmail.com
Mona Larsen Varamedlem mon-la@online.no
Lasse Solberg Redaktør lasse.solberg@getmail.no

Redaktøren er fristilt fra styret.

 

Valgkomité 2017:
Cecilie Gihle cecilie.gihle@gmail.com
Helene Huljev helene.huljev@gmail.com
Vidar Johansen v.joh@online.no

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.