Et endret Brinken

Skrevet av Ragnhild Hoel & Oluf Melvold 31. januar 2010. Publisert i Før og nå

Brinken (1970)Brinken (2009)I 1970 er noe trehusbebyggelsen nederst i Brinken fortsatt intakt. I dag skjules gata bak blokker langs Kjølberggata, de fleste trehusene er borte og terrasseblokker har slukt en del av grøntdraget langs Brinken. På høyden over Brinken ser vi Norderhovgata. Vi ser den store blokka nr. 28 til høyre, den ble revet i 1981. Tatt fra Sporveisblokka på Tøyensenteret.

Fra butikk til barnehage

Skrevet av Ragnhild Hoel & Knut Johnsen 30. januar 2010. Publisert i Før og nå

Johanne Marie Johannesdatter foran butikken i Urskoggata 1 (1916)Hola Barnehage i Aurskoggata 1 (2009)I 1916 står Johanne Marie Johannesdatter med sine to døtre foran det som den gang ble kalt Urskogsgaten 1. Familien hadde både bolig og butikk i huset. I dag holder Hola barnehage til her, med språktilbud både på norsk og spansk.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Bestill “Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Bestill historielagets nye bok om Kampen.