Personlig og spennende møte med Thorbjørn Egner

Skrevet av Ragnhild Hoel 11. november 2012. Publisert i Møter

Line Arneberg, Turi Egner Olderheim og Ragnhild Hoel (2012)Egnermøte på Bydelshuset (2012)En entusiastisk Turi Egner Olderheim trollbandt et interessert  publikum (32 stk) da hun fortalte og viste bilder om sin far, 100-årsjubilanten Thorbjørn Egner, på historielagets møte 8. november. Vi fikk høre om oppvekst på Kampen og siden om en familie som sto hverandre nær og dyrket friluftsliv og reiser sammen. Ikke minst fikk vi et mangfoldig og utvidet bilde av alt Egner skapte og utrettet gjennom særlig 40-, 50- og 60-tallet. Ikke rart at det kom spørsmål fra forsamlingen om hvordan et slikt produktivt yrkesliv lot seg forene med familieliv med fire barn og etterhvert 12 barnebarn!

Møte i Storsalen

Skrevet av Historielaget 1. november 2012. Publisert i Møter

Egnermøte i Historielaget Bilde fra Anders Hegers bok "Egner - en norsk dannelseshistorie"THORBJØRN EGNER PÅ NÆRT HOLD
ved Turi Egner Olderheim

Tegneren, forfatteren, visedikteren og komponisten Thorbjørn Egner var Kampegutt, født 12.12.1912 i Normannsgata, der familien drev dagligvarehandel.
I jubileumsåret får vi besøk av datteren Turi.

Turi Egner Olderheim har vært lærer og var sentral da et 70 år gammelt veggmaleri ble flyttet fra et rivningsbygg på Marienlyst til Egners gamle skole på Kampen i 2010. I kveld vil hun fortelle og vise bilder, om Thorbjørn Egner og Kampen, og om hans liv og arbeid.

Møte om istandsetting og vedlikehold av gamle hus

Skrevet av Ragnhild Hoel 12. oktober 2012. Publisert i Møter

Terje Allum og Tommy Grotterød (2012)Omkring 35 interesserte kampianere samlet seg i Storsalen denne høstkvelden for å høre Tommy Grotterød og Terje Allum formidle sine erfaringer fra istandsetting av hvert sitt hus i Sørumgata. Etter en rask gjennomgang av Kampens historie, fikk vi høre om hvordan trehusene på Kampen er bygd opp, om tak, panel, vinduer, ulike bygningsdetaljer, trapper osv. Her var råd og tips om hvordan man kan gå fram, hva man bør unngå og hvordan man får taki det man trenger. Publikum bidro med egne erfaringer. Det ble minnet om at lista og ambisjonsnivået kan legges ulikt i ulike tilfeller. Oppmøtet vitnet om stor interesse for kunnskap om gamle bygninger og bygningsdeler på Kampen.

Kampens hus – Kampens sjel!

Skrevet av Historielaget 29. september 2012. Publisert i Møter

Kampens hus - Kampens sjel!Er du den lykkelige eier av et gammelt hus eller en leilighet i et slikt hus? Her får du vite noe om hvordan husene her på Kampen er bygd opp, hvilke materialer som ble brukt, og hvordan du kan være med å ta vare på noe av særpreget på Kampen. Terje Allum og Tommy Grotterød deler sine erfaringer fra istandsetting av hvert sitt hus i Sørumgata.

Høstprogram 2012

Skrevet av Historielaget 18. september 2012. Publisert i Møter

Ragnhild Hoel, styreleder i Kampen Historielag (2011)Høst i Fetsundgata, sett fra parken (2012)Velkommen til Kampen Historielags arrangementer i Kampen Bydelshus høsten 2012. Kryss av følgende datoer i almanakken og ta med naboer, venner og bekjente:

Onsdag 10. oktober kl 19, torsdag 8. november kl 19 og onsdag 5. desember kl 19.

Egnerdag på Kampen

Skrevet av Ragnhild Hoel 10. september 2012. Publisert i Møter

Egnerdag på KampenSted: Thorbjørn Egners plass, Kampen, Oslo
Arrangør: “Egnergruppa” (Kampen vel, Kampen skole, barnehagene på Kampen, Kampen kirke, Kampen barnebondegård, Kampen historielag og Kampenposten) og Kampen skoles musikkorps
Tid: Lørdag 15. september kl. 11.30. (Forestillingen “Hakkebakkeskogen” spilles i Kampen park både lørdag 15. og søndag 16. september kl. 14.00)

Åpen bakgård 2012

Skrevet av Historielaget 28. mai 2012. Publisert i Møter

Åpen bakgård 2012 Fra Åpen bakgård 2010Søndag 3.juni arrangerer Kampendagene og historielaget Åpen Bakgård. Etter avtale med historielaget vil beboere på omkring 30 adresser åpne sine porter for besøkende. Oppslag vil henge ved portene. Kart og oversikt over adressene deles ut dagen før og vil også finnes på kafeene Lille Kampen og Javelin samt butikken Blomsterenga fra fredag 1. juni. Bli bedre kjent med ditt nærområde. Besøk Kampens skjulte idyller søndag 3. juni mellom kl 14 og 16.

Egnerfest på Kampen

Skrevet av Ragnhild Hoel 25. mai 2012. Publisert i Møter

Torbjørn EgnerEgnerfest på KampenThorbjørn Egners 100-årsjubileum markeres på Kampen, der han bodde de første 25 år av sitt liv. Det første arrangementet skjer i gata ved Kampen bydelshus, 31. mai kl 18. Programmet omfatter korpsmusikk med Egner-melodier, utdrag fra Hakkebakkeskogen, innslag med verdens første Jonatan (Noralv Teigen fra Nationaltheater-oppsetningen i 1956) og allsang ledet av Pål Rullestad og Tori Teigen. Arrangør er Kampen skoles musikkkorps, i samarbeid med “Egnergruppa” som  består av representanter for Kampen vel, Kampen historielag og Kampenposten, og koordinerer arbeidet med jubileet.

Referat årsmøte 2012

Skrevet av Lasse Solberg 30. april 2012. Publisert i Møter

Årsmøtet var godt besøkt (2012)Kari Korbøl og Ragnhild Hoel (2012)Årsmøte til Kampen historielag ble avholdt i Storsalen på Bydelshuset onsdag 24. april 2012. Ca. 80 møtte opp og fikk også høre og se den fine historien om Normannsgata 42. For første gang på mange år fikk historielaget en leder og nestleder, Ragnhild Hoel og Kari Korbøl.

Om Normannsgata 42 på Årsmøte

Skrevet av Historielaget 23. april 2012. Publisert i Møter

Normannsgata 42Et hus med sjel – fire søsken fra Normannsgata forteller
ved Inger Lagset Egeland, Bjørg Tysdahl, Marit Ludvigsen og Einar Lagset

Normannsgata 42 er – med kirken i bakgrunnen – et kjent og kjært Kampen-motiv.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.