Tøyengata – et nyrikt stykke Norge

Skrevet av Historielaget 1. oktober 2010. Publisert i Møter

Tone Huse på Bydelshuset (2010)Berntzen, Korbøl, Arneberg, Klem og J. Bech (2010)Forsker og forfatter Tone Huse åpnet høsten i historielaget. Ca. 50 stykker møtte opp i Storsalen og fikk et flott og interessant foredrag med utgangspunkt i Tøyengata. “Tøyengata – et nyrikt stykke Norge ” heter boka til Huse som kom ut på forsommeren.

Høstprogram 2010

Skrevet av Historielaget 27. september 2010. Publisert i Møter

Tone Huse i TøyengataVelkommen til Kampen Historielags arrangementer i Kampen Bydelshus høsten 2010. I høst presenterer vi ulike bøker med tema fra vårt nærmiljø! Kryss av datoene og ta med kjente:

TORSDAG 30. SEPTEMBER 2010 KLOKKA 19.00 I STORSALEN, BYDELSHUSET
Tøyengata – et nyrikt stykke Norge ved Tone Huse
I vinter kom boka ”Tøyengata – et nyrikt stykke Norge”. I tre år har Tone Huse studert Tøyengata og 60 mennesker har fortalt henne om livene sine. Tøyengata var i sin tid en hovedgate i arbeiderklassens Gamle Oslo, med kafeer, industri og forretninger. På 1980-tallet ble gata kjent som «Lille Pakistan», og i 2000 var den blitt et symbol på det flerkulturelle Norge. Nå forandres Tøyengata på ny – en ung, hvit middelklasse overtar. Huse ønsket å stille spørsmål ved at gentrifiseringen i Gamle Oslo fremstilles som en ubetinga suksess. Folk oppfatter gjerne utviklingen som ugjenkallelig, men glemmer at den også er politisk styrt. Selv ønsker Tone Huse seg et mest mulig romslig Oslo. Hun forteller og viser bilder fra Tøyengata.

Butikkene vi savner

Skrevet av Historielaget / Per-Erling Johnsen 20. april 2010. Publisert i Møter

Per-Erling Johnsen forteller om "Butikken på hjørnet" (2010)Joh. Weydahls kolonial i Eiriks gate 2 (1936)Kampen historielag avholdt sitt 23. årsmøte torsdag 15. april 2010 i Storsalen i Bydelshuset, 35 medlemmer møtte opp og fikk høre et morsomt kåseri av forfatteren av “Butikken på hjørnet”. Men før det var det valg, og hele styret fortsetter. Det ser slik ut: Line Arneberg og Ragnhild Hoel ble gjenvalgt for nye to år som styremedlemmer, Lasse Solberg går over til å bli sekretær og redaktør av hjemmesidene. Vidar Johansen har et år igjen som styremedlem, og varamennene Ivar Nygaard og Terje Rusthaug Allum sitter også et år til. Sverre Syversen fortsetter til evig tid? For dem som gikk glipp av foredraget til Per-Erling Johnsen, legger vi det ut her:

Butikken på hjørnet og Årsmøte

Skrevet av Historielaget 13. april 2010. Publisert i Møter

Johs Linde kolonialNår var det egentlig det slutta? Hvor er det blitt av gutta som drev butikken på hjørnet? Hva skjedde med melkebutikken, kjøttbutikken, fiskeforretningen? For ikke å glemme: Småpraten over disken. Handelen på “bok”. Muligheten til å få festet en skjorteknapp mens man ventet. Er “butikken på hjørnet” noe vi faktisk savner, eller er det tiden som forgyller minnene?

Vårprogram 2010

Skrevet av Historielaget 18. januar 2010. Publisert i Møter

Styremøte (2010)TORSDAG 11. FEBRUAR 2010 KLOKKA 19.00 I STORSALEN, BYDELSHUSET
Kampen mot kommunedelplanen ved Tommy Grotterød, Marit Bache, Ragnhild Hoel, Line Arneberg, Robert Lorange og Olaug Nesheim.
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fremmet i høst ”Kommunedelplan for byutvikling og bevaring indre Oslo 2009-2025”. Planen vil legge føringer for byutviklingen de neste 15 årene og vil få store konsekvenser for bydelen vår. Kampen historielag og Kampen vel leverte en felles høringsuttalelse til planen i desember, der vi var meget kritiske til planen, blant annet til foreslåtte byggehøyder på Kampen. På møtet vil det bli orientert – med illustrasjoner – om innholdet i planen og hvilke konsekvenser dette kan få for bymiljøet på Kampen.

Høstprogram 2009

Skrevet av Historielaget 3. september 2009. Publisert i Møter

Velkommen til Kampen Historielags arrangementer i Kampen Bydelshus høsten 2009. Kryss av følgende datoer i almanakken og ta med bekjente: Mandag 21. september, mandag 2. november og tirsdag 8. desember.

Årsmøte med foredrag

Skrevet av Historielaget 17. april 2009. Publisert i Møter

Ivar Nygaard og Terje Rusthaug Allum (2009)Ivar Nygaard holder foredrag om den glemte motstandskampen (2009)Årsmøte ble holdt i Storsalen i Bydelshuset onsdag 15.april. 40 medlemmer møtte opp. To nye varamenn ble valgt inn i styret: Ivar Nygaard og Terje Rusthaug Allum. Vidar Johansen ble gjenvalgt som styremedlem for to nye år, mens Lasse Solberg ble valgt som styremedlem for to år. Tore Sørlie og Arne Ekra gikk ut og vi takker dem for innsatsen for historielaget.

Årsmøte 2009

Skrevet av Historielaget 13. april 2009. Publisert i Møter

Påske i havna (1967)Årsmøte i Kampen historielag 15 april kl. 19.00

Dagsorden:
– Styrets beretning
– Regnskap
– Innkomne forslag
– Valg
– Eventuelt

Vårprogram 2009

Skrevet av Historielaget 2. februar 2009. Publisert i Møter

Aslaug og Ivar Nygaard i en demonstasjon mot atomvåpen på 1960-talletVelkommen til Kampen Historielags arrangementer i Kampen Bydelshus våren 2009.
Kryss av følgende datoer i almanakken og ta med bekjente: Torsdag 12. februar, onsdag 18. mars og onsdag 15. april.

Her ser vi Ivar og Aslaug Nygaard i demonstrasjon mot atomvåpen på 1960-tallet. Ivar kommer til Bydelshuset i april for å fortelle om den glemte motstandskampen til kommunistene i Norge.

Julemøte

Skrevet av Historielaget 19. november 2008. Publisert i Møter

"Konjakken som forsvant" med Rolf Just Nilsen og Dan Fosse (1980)ONSDAG 26. NOVEMBER 2008, KLOKKA 19.00 I STORSALEN, KAMPEN BYDELSHUS

”Konjakkfatet på Kampen og andre filmklipp”

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.