Forfatterarkiv

Stein i parken

Skrevet av Vidar Johansen 29. februar 2012. Publisert i Kampianere

Stein Knutsen på benken i parkenBjørn og Stein KnutsenDet er vel mange som kjenner igjen denne gamle Kampe-gutten som ofte satt i parken ved Kampen Byggeselskap. Stein Knutsen døde dessverre 6. desember 2010 og det føles tomt når man går forbi benken hans. Stein og tvillingbroren Bjørn, ble født 23.september 1940, men Bjørn fikk dessverre polio og ble lam i bena. Gutta sto hverandre veldig nær og Stein bar ofte broren på ryggen til Kampen skole, de var kun borte fra hverandre det året Stein var i militæret.

Kampenkalenderen 2012

Skrevet av Historielaget 3. februar 2012. Publisert i Kampenkalenderen

Kampenkalenderen 2012I salg hos Tøyen Bok, Javelin og Lille Kampen. Pris kr. 100,-

“Mindre civiliserede Kampensfolk”

Skrevet av Ivar Nygaard 30. januar 2012. Publisert i Historiske Kampen

Menighetshuset (1910)Menighetshuset (2012)Som menighetshus ble bygningen tatt i bruk i 1894, men den hadde en fortid som metodistkirke. Huset var i utgangspunktet et bolighus, men ble ombygget og tatt i bruk som kirke av 2. metodistmenighet i 1877 (5 år før Kampen kirke ble bygget). I 1885 ble den velkjente predikanten Thomas Barratt kalt til tjeneste i menigheten. Han meldte seg i 1916 ut av Metodistkirken og startet Pinsebevegelsen.

Vårprogram 2012

Skrevet av Historielaget 24. januar 2012. Publisert i Møter

Velkommen til Kampen Historielags arrangementer i Kampen Bydelshus våren 2012.

Kryss av følgende datoer i almanakken og ta med bekjente: Tirsdag 7. februar, onsdag 21. mars og onsdag 25. april.

Elevator i Sverres gate 20-22

Skrevet av Jarl Bech 1. januar 2012. Publisert i Historiske Kampen

Industrihjemmet Elevator i Sverres gateElevatorIndustrihjemmet Elevator ble innviet i 1905, og startet med innsamling av filler, papir, metaller, sko og møbler. Verksted for istandsetting, sortering osv ga en beskjeden lønn for mange arbeidsløse.

De første årene led Elevator en omflakkende tilværelse, men i 1916 overtok Frelsesarmeens industrihjem to trehus i Sverres gate 20-22 på Kampen. Virksomheten ble i 1966 flyttet til Ole Deviks vei.

Kirsti Aasen: En prest ser tilbake

Skrevet av Historielaget 26. november 2011. Publisert i Møter

Kirsti AasenKampen kirkeTIRSDAG 29. NOVEMBER KLOKKA 19.00 I STORSALEN, BYDELSHUSET

En sogneprest ser tilbake – trettifem år på Kampen ved Kirsti Aasen. Aasen vil i kveld fortelle noe om hvordan hun har opplevd endringene i lokalsamfunnet og i kirken siden 1975, da hun begynte som prest på Kampen.

Normannsgate – Kampens boulevard

Skrevet av Robert Lorange, Kampenposten 21. november 2011. Publisert i Historiske Kampen

Normannsgata (2011)Normannsgata 32Fra 1850 var dette mer som en sti som snodde seg over den grønne Kampenkollen. Bydelen lå den gang et godt stykke øst for Christiania. Fram til byutvidelsen i 1878 ble gradvis de første husene reist langsetter stien, som ble til en kjerrevei som igjen ble til Normannsgata. Flere små selvbyggerhus før byutvidelsen, men også murhus og mindre leiegårder ble oppført av den tidens byggmestere og eiendomsutviklere.

Den sorte dame

Skrevet av Jarl Frode Bech 9. november 2011. Publisert i Kampianere

Esther Briesmeister som "Den sorte dame"Esther BriesmeisterEsther Helene Christiansen ble født i 1896,og bodde nederst i Økernveneien med etter hvert to søsken. Esther gikk på Kampen skole, og var kjent for sin skjønne sangstemme allerede i skoletiden. Det ble fortalt at læreren oppfordret henne til både å deklamere og synge. Da gikk dørene opp til klasse rommene ved siden av, slik at naboklassene også skulle få høre. Sitt dramatiske talent dokumenterte hun ved bl.a. å deklamere Ibsens Terje Vigen på 43 vers.

Kampen historielag i 25 år

Skrevet av Historielaget 7. november 2011. Publisert i Fra styret

Styret i Kampen Historielag (2011)Styret i Kampen Historielag (2006)Til venstre er styret i historielaget fotografert i forbindelse med vårt 25 års jubileum som skal markeres i Kampenpostens julenummer. Foto er ved Børge Øgård. Fra venstre ser vi Lasse Solberg, Line Arneberg, Sverre Syversen, Ragnhild Hoel, Ivar Nygård og Terje Rusthaug Allum. Vidar Johansen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

På bildet til høyre ser vi styret i 2006, da Historielaget var 20 år. Fra venstre: Sverre Syversen, Lasse Solberg, Arne Ekra, Jan-Erik Nielsen og Vidar Johansen. Ikke med på bildet: Tore Sørli og Bjørg Wigård.

Historielaget er 25 år

Skrevet av Jarl Bech 7. november 2011. Publisert i Historiske Kampen

Lasse Solberg ledet mimrekvelden (2011)Historielagets jubileumsmøte 25. oktober 201125. oktober var Historielagets møtelokale Storsalen fylt til siste plass med Kampianere av edel årgang. Lasse Solberg hadde lagt opp til en mimrekveld med fotografier fra Kampens mange forsvunne perler. Og gjensynsgleden hos mange var stor, da mange møttes igjen etter mer enn 50 år. Det ble mimring om ”Mor i bua”, skøytekongen Knut ”Kupper’n” Johannesen, Kampens park med grotten, paviljongen og karuseller, fra parkkvelder og kulturkvelder.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.