Søkeresultat

Vandring i fortiden

Skrevet av Ragnhild Hoel 27. mai 2013. Publisert i Møter

Arne Kristiansen foran Skarpretterboligen (2013)Byvandring på Galgeberg (2013)Torsdagskvelden 23. mai var nærmere 55 personer med på byvandring på Jordal og Galgeberg. Arne Kristiansen, medlem av styret i historielaget og kampianer gjennom snart 35 år, var guide for en interessert tilhørerskare, flertallet av hankjønn. Om det var temaene som gjorde dette, skal være usagt.

Det dreide seg om teglverkshistorie og sportshistorie på Jordal, Galgeberg /Martestokker som avrettingssted i middelalderen og århundrene framover – og den fredede 1700-tallsbygningen i Agdergata 1. Den såkalte  “Skarpretterboligen” ble bygd godt utenfor bygrensen i sin tid, og ligger der som et spennende minne fra fortiden.

Vårprogram 2013

Skrevet av Historielaget 24. januar 2013. Publisert i Møter

Velkommen til Kampen historielags arrangementer i Kampen Bydelshus våren 2013. Notér deg følgende datoer:

Onsdag 13. februar kl 19, mandag 18. mars, torsdag 25. april og torsdag 23. mai kl 19.

Brinken dugnad

Skrevet av Ragnhild Hoel / Erik Melvold 7. september 2010. Publisert i Før og nå

Dugnad i Brinken (mot Økernveien)Brinken (2009)I 1978 organiserte Kampen Vel flere dugnader for istandsetting av husene i Brinken, som protest mot planene om riving og blokker. Robert Lorange, Terje Berner og Sverre Syversen( bildet til høyre) var med innsatsen den gange. Bare noen hus ble reddet, to sees. Terje Berner bor nå i 55, første hus på høyere side. Bak skimter vi 59, som settes i stand i disse dager.

Et endret Brinken

Skrevet av Ragnhild Hoel & Oluf Melvold 31. januar 2010. Publisert i Før og nå

Brinken (1970)Brinken (2009)I 1970 er noe trehusbebyggelsen nederst i Brinken fortsatt intakt. I dag skjules gata bak blokker langs Kjølberggata, de fleste trehusene er borte og terrasseblokker har slukt en del av grøntdraget langs Brinken. På høyden over Brinken ser vi Norderhovgata. Vi ser den store blokka nr. 28 til høyre, den ble revet i 1981. Tatt fra Sporveisblokka på Tøyensenteret.

Brinken

Skrevet av Erik Melvold 25. november 2007. Publisert i Historiske Kampen

BrinkenDette gatenavnet er gammelt – og pussig, dansk som det er. På norsk skulle det nemlig hete “brekka”, det vil si bratt bakke, kanskje som betegnelse på kneika opp fra Kampen Mekaniske Verksted til Kampens gate. Før 1871 het denne veistubben Underhaugsveien og resten Brinken. Da man ikke kunne ha to “underhaugsveier” i byen, fikk hele stekket tilbake sitt gamle navn, Brinkens gade.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.